Hittills har angreppen av svampsjukdomar i spannmålen varit rätt måttliga men följ med läget eftersom vi nu tydligen har en regnperiod på gång.

Bekämpa inte svampangrepp i onödigt tidigt stadium eftersom de understa bladen ändå vissnar bort efterhand. Huvudprincipen är att man strävar till att hålla de tre översta bladen friska om inte hela beståndet hotas av ett massivt svampangrepp.

Höstvetena har hittills hållits rätt friska och hotande angrepp av bladfläcksjuka, DTR, har hittills bara förekommit i fält där förfrukten varit vete och fältet direktsåtts eller bara lättbearbetats.

I kornen kan man hitta en hel del primärangrepp av utsädesburen kornets bladfläcksjuka hur noga man än betat men det är fast i vädret hur sjukdomen utvecklar sig, – följ med läget! Angreppen syns nu som en mörkbrun strimma/ett mörkbrunt område på kornets första blad. OBS! i regnigt väder kan sjukdomen öka explosionsartat speciellt om obetat eller ojämnt betat utsäde använts!

Förfrukten och bearbetningssättet inverkar också klart på förekomsten av svampsjukdomar. Om man t.ex. sått vårvete efter vete direkt eller efter lättbearbetning kan det hittas en del angrepp av vetets bladfläcksjuka eller DTR. Angreppen syns till först som små mörka fläckar som bara de växer till sig får ett ljust, vissnat ”öga” i mitten. Vid svåra angrepp kan hela fältet redan på avstånd ge ett ljust blekgrönt/gulbrunt intryck och då är angreppet i allmänhet hotande och måste stoppas trots tidigt utvecklingsskede.

I så fall krävs att en blandning med ogräsbekämpningsmedel och svampbekämpningsmedel görs i ännu icke ogräsbekämpade fält. I övriga fall måste en skild svampbekämpningssprutning göras. Välj preparat enligt dess effekt på DTR!

OBS! Tidigare gnagskador av jordloppor har nu vissnat efterhand och kan mycket förvillande påminna om tidiga angrepp av svampsjukdomar, – främst om DTR i vårvete! Om man håller upp ett av loppor skadat blad mot ljuset ser man att den gröna delen av bladytan är bortäten och bara genomskinliga ”fönster” kvarstår. En fläck förorsakad av bladfläcksjuka, DTR, är inte genomskinlig! Bekämpa INTE i onödan utan utred om det är svampsjukdomar på gång, oftast förekommer de gamla gnagskadorna på plantans  första blad och främst vid fältens yttre kant.

Denna sida är uppdaterad den 8.6.2020 av Jan Grönholm, NSL