Hittills har angreppen av svampsjukdomar i spannmålen varit rätt måttliga men följ med läget!

Bekämpa inte svampangrepp i onödan i för tidigt stadium eftersom de understa bladen ändå vissnar bort efterhand. Huvudprincipen är att man strävar till att hålla de tre översta bladen friska om inte hela beståndet hotas av ett massivt svampangrepp.

En del primärangrepp av utsädesburen kornets bladfläcksjuka kan man hitta hur noga man än betat men det är fast i vädret hur sjukdomen utvecklar sig, – följ med läget! Angreppen syns nu som en mörkbrun strimma/ett mörkbrunt område på kornets första blad.

Förfrukten och bearbetningssättet inverkar också klart på förekomsten av svampsjukdomar. Om man t.ex. sått vete efter vete direkt eller efter lättbearbetning kan det hittas en del angrepp av vetets bladfläcksjuka eller DTR. Angreppen syns till först som små mörka fläckar som bara de växer till sig får ett ljust, vissnat ”öga” i mitten. Vid svåra angrepp kan hela fältet redan på avstånd ge ett ljust blekgrönt/gulbrunt intryck och då är angreppet i allmänhet hotande och måste stoppas. I så fall krävs att en blandning med ogräsbekämpningsmedel och svampbekämpningsmedel görs i ännu icke ogräsbekämpade fält. I övriga fall måste en skild bekämpningssprutning göras. Välj preparat enligt dess effekt på DTR!

Det har varnats för och också konstaterats angrepp av gulrost i höstvete först i Danmark och sedan i Sverige men hittills har angrepp inte påträffats hos oss. Följ dock med läget speciellt i västra Nyland eftersom gulrost sprids med vinden, – ofta börjande från sydväst! Angrepp syns som prydliga raka rader av gul-orangefärgade rostpustlar, = ca 2 mm stora rostsamlingar längs bladnerverna.

Denna sida är uppdaterad den 28.5.2019 av Jan Grönholm, NSL