Hittills har ett status quo-läge rått för förväntningarna på reglerna för år 2015:s nya stöd/ersättningar sedan december!

Eftersom inga preciseringar på lång tid erhållits om årets nya regler för stöd och ersättningar har inte några uppdateringar med mera information kunnat göras i ämnet!

Under denna månad bör dock reglerna efterhand bli tydligare utformade och då nya fakta fås meddelas de efter hand på denna sida!

Det man nu vet om ämnet följer i huvudsak de här senast publicerade sidorna så för repetitionens skull kan man kolla in dessa!

De slutliga reglerna för vad som klassificeras som permanent vall kan ännu låta vänta på sig.

 

 Denna sida är uppdaterad den 4.3.2015 av Jan Grönholm, NSL