Hög klorofyllhalt kan vara ett problem i sent sådd och sent skördad vårraps

Eftersom sådden drog ut på tiden och sommarens väder var svalt ledde det till att grödor med krav på hög värmesumma mognade sent om alls helt! De stränga nattfrosterna genast i början av oktober avstannade mognaden speciellt i sent sådd raps!

Det har visat sig att en del partier av sent sådd vårraps har (för) hög klorofyllhalt för att raffineringsprocessen vid oljepressningen skall löpa smidigt och om man har skäl att misstänka detta skall man ta kontakt med sin uppköpare för att diskutera lämplig mottagningsplats.

Det finns ett enkelt sätt att få en grov uppskattning av klorofyllhalten också i hemmaförhållanden! Krossa tio stycken slumpmässigt utvalda frön på ett vitt papper och notera i hur många det finns grönt innehåll. Om max 1-2 stycken skiftar i grönt torde läget vara lugnt. Omogna rapspartier ger inte heller ett svart färgintryck utan färgen är brokig.

Denna sida är uppdaterad den 18.11.2015 av Jan Grönholm, NSL