Hönshirs-ett nytt problemogräs

Hönshirs, ett hotande ogräs som i år ökat kraftigt på Sällskapets område 

Hönshirs är en ettårig växt som kan bli 1-2m hög. Den kräver en jordtemperatur på 14-15 grader för att växa och en medeltemperatur på 12 grader för att producera groningsdugligt frö. Från uppkomst är växten mogen efter 90 dagar vid en medeltemperatur på 15 grader och 65 dagar vid en medeltemperatur på 18 grader.

Snabbt sett kan hönshirsen på avstånd förväxlas med vassa men frodigheten och axtypen avviker. Speciellt för hönshirsen är att dess stam inte är rund utan oval och att stjälken rätt tydligt smalnar av just under följande nod.

Hönshirsen är en C4 växt (som majs), som drar nytta av varm väderlek och trivs både i fuktiga och torra förhållanden. En planta producerar i medeltal 1000-2000 frön, i optimala förhållanden kan den producera upp till 40 000 frön.

       Samtliga bilder: Lotta Poikolainen, Växtskyddsforskare (NSL)

Varför problem i sommar?

Många observationer av hönshirsen har förekommit runt om Finland denna sommar. Tidigare har hönshirsen observerats årligen i Raseborg, Åland och i Östra Nyland. En varm och torr sommar, som har lett till glesa växtbestånd har gynnat hönshirsen. Fröna har antagligen varit en längre tid i jorden och klarar sig i jorden 5-10 år. Klassas som ett av i de värsta ogräsen i världen.

Trivs bäst på lätta jordar men växer på alla jordarter, från lätta sandjordar till styva leror. Bildar lätt resistens mot herbicider och frön från utlandet kan redan vara resistenta.

Spridningssätt

Hönshirsens frön är små och genom att använda noggrant sorterat spannmålsutsäde torde risken för spridning via utsädet vara rätt små, – använd inte osorterat spannmålsutsäde!

– Sprids med olika utsädesfrön och fröblandningar (landskap- viltfröblandningar, fånggrödor, dill, rödbeta, morot, vallfrö, fågelfrö osv.)

– Med maskiner från åker till åker

– Via ensilage/hö och halm och sedan via stallgödsel. Den torde inte klara ensilering i 8 veckor eller matsmältning hos djur som varar mer än ett dygn men det finns alltid en risk att fröna klarar sig och sprider sig.

– Via andra djur (vilt, fåglar osv.)

– Översvämningar

Bekämpningsåtgärder

Handplockning genast när de första plantorna syns om ringa förekomst!

Glyfosat på hösten OM det annars finns behov för det:

                      – Kan möjligtvis försämra grobarheten på fröna

                      – Hönshirsen övervintrar inte utan dör oberoende

– Lämna INTE frodiga hirsbestånd stående över vintern utan krossa ned dem       för annars kan klövviltet sprida fröna tom. med pälsen

Jordbearbetning:

– Plöjning vänder ner fröna tillräckligt djupt bara om inställningen av skumvingarna är korrekt

– Direktsådd à på obearbetade åkrar blir fröna på ytan, vilket leder till att   frönas grobarhet försämras under vintern

– Lättbearbetning t.ex. med kultivator rekommenderas inte, hönshirsen trivs bäst på lättbearbetade åkrar och bearbetningsdjupet är oftast på det djup där fröna gror bäst

– Man har försökt lura hirsen att gro på hösten genom att med tallriksredskap göra en grund ca 2 cm:s bearbetning, en så kallad falsk såbädd, men det kräver att det kommer lämpliga groningsförhållanden senare under hösten dvs tillräckligt med fukt och värme

– Man har också fört fram misstankar om att hirsfröna skulle kräva en kallperiod för att gro vilket i så fall i praktiken omöjliggör groning på hösten

Kemisk bekämpning (herbicider):

Använd preparat som tillhör olika resistensgrupper vid olika ogräsbehandlingar för att undvika resistens!

A-gruppen: ACCase, lipidsyntes hämmare

B-gruppen: Sulfonylurea, hämmar enzymet acetolaktas (ALS)

Spannmål: Axial (A) Attribut C (B) Puma/Foxtrot (A) Hussar Plus (B)

Det finns ej effektiva preparat för bekämpning av hönshirs i havre, undvik      odling av havre på problem skiften!

Specialväxter: Select Plus (A), Agil/Zetrola (A) Focus Ultra/Stratos Ultra (A), Titus (B)

Tidpunkt -> Möjligaste sent så att möjligast många hunnit gro. Observera dock att om man sprutar väldigt sent i fält där det också finns flyghavre finns det stor risk att effekten mot flyghavren blir begränsad – dålig!

Andra åtgärder som kan missgynna hönshirsen är att ha höstsådda grödor och vall, ett tätt bestånd konkurrerar bra med hönshirsen.

->Eftersom hönshirsen gror först i månadsskiftet juni-juli, då höstsådda grödor redan har bildat ett tätt bestånd

->Rågen har en allelopatisk, = en bromsande effekt tack vare av rågen i marken utsöndrade ämnen, effekt mot hönshirsen

Kom ihåg! Håll maskinerna rena när förflyttning till följande skiftet sker!

Sträva till att bearbeta och så svårare infekterade fält till sist för att minska spridningsriskerna

Kontrollera att också eventuella anlitade entreprenörer förstår allvaret i hotet av spridning av hönshirs!

Denna sida är uppdaterad den 21.9. 2021 av Jan Grönholm, NSL