Höstanmälan kan skickas i redan fr.o.m. den 23.9. 2020!

Redan fr.o.m. i går, den 23.9., har man kunnat göra höstanmälan via Vipu-tjänsten på adressen https://vipu.ruokavirasto.fi och höstansökan kan skickas in ända till fredagen den 30.10. men det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt och inte vänta till sista dagarna.

OBS! Onsdagen den 14.10. förekommer det ett serviceavbrott i Vipu-tjänsten varvid höstanmälan INTE kan fyllas i under den dagen!

Höstanmälan görs för att anmäla växttäcke vintertid och om man ansöker om ersättning för åtgärder för placering av flytgödsel i åker eller återvinning av näringsämnen och organiska ämnen.

Denna sida är uppdaterad den 24.9. 2020 av Jan Grönholm, NSL