Höstanmälan och fastighetsskattestöd

Höstanmälan

Kom ihåg att höstanmälan är öppen i Viputjänsten under tiden 15.9 – 27.10.2022.
Undantagsvis är anmälan alltså inte öppen ända till sista oktober, utan utgår redan nu på torsdag!

Höstanmälan gäller de basskiften där man genomför åtgärden växttäcke vintertid. Höstanmälan för växttäcke vintertid skall göras årligen för de gårdar som valt åtgärden!
Har du dessutom valt åtgärden placering av flytgödsel i åker eller återanvändning av näringsämnen och organiskt material uppger du i höstanmälan även vilka skiften gödseln spridits på. Du kan genom att logga in i din Vipu kontrollera vilka åtgärder du valt.

Mera ingående information om reglerna för höstanmälan finns på Livsmedelsverkets hemsida: www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/miljoersattning/hostanmalningar/

Vill du ha hjälp med höstanmälan, kontakta någon av våra växtodlingsrådgivare!

Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket 2022

Jordbruksföretagare kan söka ett tillfälligt fastighetsskattestöd för jordbrukets produktionsbyggnader. Stödets ansökningstid är 15.9 – 31.10.2022 och kan sökas om fastighetsskatten för produktionsbyggnader är minst 10 €. Ansökan görs i MinSkatt.

Stödets belopp är högst 35 000 €. Stödet gäller endast produktionsbyggnader inom jordbruket – inte mark eller produktionsbyggnader inom skogsbruket.

För att vara berättigad till fastighetsskattestödet, ska alla nedanstående krav uppfyllas:

  • Andelen foder, bränsle och smörjmedel, el och gödselmedel utgör minst 15 % av jordbruksutgifterna före reserveringar, avskrivningar och ränteutgifter år 2022. Det räcker med din egen uppskattning.
  • Du är inte på någon sanktionslista på grund av attacken mot Ukraina.
  • Du har inte till följd av angreppet mot Ukraina fått annat krisstöd för primärproduktion så att det totala stödbeloppet överskrider 35 000 euro år 2022.

Observera även att makar som äger jordbruksfastigheten tillsammans, ska båda sätta in en ansökan om fastighetsskattestöd.

Mera information finns på skatteförvaltningens hemsidor: vero.fi/sv/privatpersoner/boende/fastighetsskatt/fastighetsskattestod/

Behöver du hjälp med din ansökan, ta då kontakt med våra ekonomirådgivare!