Höstanmälan öppnad i VIPU-tjänsten

Redan fr.o.m. den 20.9., har man kunnat göra höstanmälan via Vipu-tjänsten på adressen http://vipu.ruokavirasto.fi och höstansökan kan skickas in ända till torsdagen den 28.10. men det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt och inte vänta till sista dagarna.

Höstanmälan görs för att anmäla växttäcke vintertid och om man ansöker om ersättning för åtgärder för placering av flytgödsel i åker eller återvinning av näringsämnen och organiska ämnen.

Denna sida är uppdaterad den 22.9. 2021 av Jan Grönholm, NSL