Höstsädsbroddarna pinade efter ännu fortgående ”takatalvi” men snart torde det bli varmare (?)

Det ihållande kyliga vädret har gjort att tillväxten i höstgrödorna hittills på de flesta platserna varit svag – obefintlig. Tvärtom har många broddar lidit rätt hårt av nattfrosterna och ihållande kalla vindar! I natt var det ännu ordentligt kallt och på Västankvarn väderstation sjönk temperaturen ända ned mot – 8 grader!

Röd-lilafärgningen av bladen, i speciellt rågbroddar, är rätt vanlig under kalla vårar och är i allmänhet övergående. Höstvetebroddar får t.o.m. frysa ned och missfärgas ganska svårt under våren utan värre effekter på skörden eftersom höstvetet bestockar sig på våren.

Ett märkligt fenomen för i år är att angreppen av snömögel på många håll bara ökat efterhand, – kanske just på grund av den ytterligare försvagande kylan. Angrepp av snömögel finns i år sgs. överallt i större eller mindre omfattning, – oftast ändå mest i obekämpade fält som i höstas han växa till sig farligt mycket och där det förkom spillsäd t.ex av korn.

Där solen värmt börjar en del fält grönska men det gäller att gå ut och kolla vad det är som grönskar, – är det en spirande höstgröda eller är det ogräs?

Höstvetesbroddar med en planttäthet på >= 150-200 pl/m2 och som är jämnt utglesade kan i allmänhet lämnas kvar eftersom höstvetet bestockar sig på våren medan glesa rågbroddar med svag bestockning förblir glesa.

V.g. se inlägget från den 1.4.

Höstsädsbroddar med acceptabla bestånd bör nu övergödslas efterhand när åkern bär då vädret verkar bli varmare, – en ordentlig rotblöta skulle dock göra susen i höstsädsfälten med tanke på gödseln upplösning!

Det verkar dock lite oroande om/när ett kraftigt högtryck stationerar sig över norra Finland då detta ofta leder till ihållande torka med ytterligare upptorkande nordliga vindar = en s.k. blockering (inga lågtryck lyckas ta sig förbi)! Om så blir fallet kan det vara allt skäl att hålla vakt på och vid behov ytharva tidigt torkande områden i speciellt plöjda fält medan man väntar på att resten av åkern hinner torka upp.

Ogräsbekämpningens tid är ännu inte inne utan den bör utföras först när vårgroende ogräs grott!

Denna sida är uppdaterad den 15.4.2019 av Jan Grönholm, NSL