Höstsädsbroddarna pinade efter månadsskiftets ”takatalvi”

På stora delar av Sällskapets område föll det under månadsskiftet mars-april sammanlagt över 50 mm inkluderande både regn och snö! Den åtföljande kylan har gjort att tillväxten hittills varit obefintlig. Tvärtom har många broddar lidit rätt hårt av ihållande iskalla vindar!

Rödfärgningen, av speciellt rågbroddar, är rätt vanlig under kalla vårar och är oftast övergående. Höstvetebroddar får t.o.m. frysa ned och missfärgas ganska svårt under våren utan värre effekter på skörden eftersom höstvetet bestockar sig på våren.

Förekomsten av snömögel har i allmänhet varit rätt liten trots obefintlig tjäle tack vare uteblivet snötäcke.

Höstvetesbroddarmed en planttäthet på >= 200 pl/m2 och som är jämnt utglesade kan oftast lämnas kvar eftersom höstvetet, som sagt, bestockar sig på våren medan glesa rågbroddar med svag bestockning förblir glesa.

Höstsädsbroddar med acceptabla bestånd kan övergödslas efterhand när åkern bär medan ogräsbekämpningen bör utföras först när vårgroende ogräs grott!

Denna sida är uppdaterad den 10.4.2015 av Jan Grönholm, NSL