Höstsädsbroddarna tvekar i det kalla vädret

Höstsädens tillväxt har varit långsam pga. det svala vädret. Under den senaste tiden har broddarna under de flesta nätterna utsatts för hård frost i kombination med nordliga vindar. Detta har speciellt på lägre belägna åkrar tom fört med sig, vanligtvis för vårsäden typiska, frostskador!

Symtomen syns som gulvita, döende/döda band tvärs över bladen där den ytterst varande delen av bladet vissnar bort efterhand. Många dylika fält har efterhand bara minskat i grönska under den senaste veckan när de nu istället borde grönska.  

I allmänhet har broddarna ändå inte fortsättningsvis frusit upp så en period med regn och värme kan ännu korrigera läget!

Om höstsädsfält inte repar sig utan måste harvas upp bör speciellt de gårdar som valt Miljöstödets tilläggsåtgärd Mångsidigare Odling vara uppmärksamma på att arealen av en enskild gröda INTE får överstiga 40 % av den miljöstödsberättigade arealen, att man måste odla minst tre växtarter varav en annan än spannmål och att samma gröda får odlas på samma plats i högst två år. Detta sista gäller inte produktionsvallar som får vara högst tre år på samma plats och inte heller den obligatoriska 10 %:iga gröna andelen (max 15% om lagd som NVÅ flerårig vall) som får vara på samma plats hela avtalsperioden.

 

Denna sida är uppdaterad den 5.5.2014 av Jan Grönholm, NSL