Höstsädsbroddarnas skick är igen väldigt varierande denna vår, – på de mest gynnsamma platserna har övergödslingar redan gjorts och broddarna börjar grönska medan broddarna på en del håll bara blir brunare efterhand.

Groningsförhållandena varierade i höstas och på vissa håll såddes speciellt höstvete sent med mer eller mindre våld i för blöta åkrar, – dessa broddar är nu svaga eller t.om. döda. Också erosionen som uppkommit i de rikliga regnen har skadat många broddar på mera sluttande fält medan broddar på plana fält har drunknat.

Angrepp av snömögel finns just inte i år. De syns som en svag ljusrödfärgning av den dödade, till marken ofta platt nedtyngda, växtmassan. I höstvetefälten kan angreppen uppträda fläckvis medan angrepp i rågfält ofta värst drabbar större, sammanhängande områden där växtligheten varit frodigast.

Under många nätter ända tills nu har broddarna varit utsatta för frost i kombination med nordliga vindar. Detta har, beroende på åkerns läge, tagit på grödorna och lokalt verkar broddarna bara bli brunare efterhand

Påverkan av nattfrost brukar i bestånden synas som brun-mörkrödlilafärgning vilket beror på en, i allmänhet övergående, försvarsreaktion i plantorna. Vid svårare köld kan dock även höstsäd drabbas av bestående frostskador som syns som beige-vitfärgning av delar av/hela blad eller områden i fältet.

På vissa jordarter har plantorna frusit upp och är som bäst fästa i marken bara med någon klen ”höstrot”. Plantorna är på säkra sidan först när de orkat/hunnit skjuta ut nya, grövre ”vårrötter” som fäster dem till marken så att vattenupptagningen är säkerställd.

Höstvetesbroddar med en planttäthet på >= 150-200 pl/m2 och som är jämnt utglesade kan oftast bra lämnas kvar eftersom höstvetet bestockar sig på våren medan glesa rågbroddar med svag/dödad bestockning förblir glesa.

Det utlovas nu regn till påsksöndagen i flera prognoser och då skulle det vara bra att ha gödslingen gjord före det på höstsädsfält som det lönar sig att spara, – kör ut nu om åkern bär!

Om höstsädsfält måste harvas upp bör man komma ihåg reglerna som berör förgröningstillägget. Kom ihåg diversifieringskraven där gårdar med 10-30 ha, för att få förgröningsstöd, måste odla minst två grödor varav huvudgrödan max 75 % av åkerarealen. Gårdar med över 30 ha måste ha minst tre grödor varav huvudgrödan max 75 % och de två största tillsammans max 95 % av åkerarealen!

Denna sida är uppdaterad den 8.4.2020 av Jan Grönholm, NSL