Höstsädsbroddarnas skick är igen varierande denna vår

Groningsförhållandena var inte de bästa i höstas och bl.a. detta har medfört att skicket på höstsädsbroddarna kan varierar stort denna vår! Broddar sådda i hyfsad tid på lättare och sluttande Mo-jordar ser nu rätt lovande ut men de broddar som såddes sent speciellt på tillslammade och våta lerjordar grodde ofta för sent med svagt utvecklade, ej bestockade, broddar som följd.

För rågens del är detta mycket illa eftersom den egentliga bestockningen skall ske på hösten. Detta kommer tyvärr på outvecklade rågfält att leda till glesa rågbestånd i år. – Tröskeln att harva upp är ändå rätt hög med dagens spannmålspriser.

Situationen för höstvete är inte alls lika hotande. Under tidigare, speciellt torra höstar fanns det höstvetefält som just och just han skjuta upp en 0,5-1 cm:s grodd från kärnan men det visade sig att det räckte till för att känna av köldperioden, vernalisationen, så att höstvetet bildade ax nästa år.

Under många nätter har broddarna hittills varit utsatta för frost vilket lett till rödfärgning speciellt av vissa rågfält men det är i allmänhet ett övergående fenomen. Höstvetefält kan rentav se mer eller mindre halvdöda ut men kan ändå repa sig fint bara tillväxtpunkten inte skadats och värmen kommer!

Håll huvudet kallt och hoppas på varma vårregn så klarnar situationen efter hand, – vi följer med situationen och redogör för utvecklingen på höstsädsfälten efterhand.

 
Denna sida är uppdaterad den 16.4.2018 av Jan Grönholm, NSL