Höstsädsfälten återfår äntligen färgen men de vårgroende ogräsen är också på gång!

De senaste dagarnas regn, mildare frost på nätterna och varmare väder på dagarna har äntligen fått igång tillväxten även på tidigare av frost gulblekta höstsädsskiften! Samma väder har också på allvar efterhand startat igång de vårgroende ogräsen.
 
Detta gör att tidpunkten för ogräsbekämpningen i höstsädsfälten nu är inne! V.g. se tidigare info om höstsädens ogräsbekämpning från 5.5.!
 
 
Denna sida är uppdaterad den 14.5.2014 av Jan Grönholm, NSL