Höstvetena går nu mot axgång och de som har valt att dela N-givan bör i morgon bitti allvarligt fundera på att ge den andra givan gödsel eftersom regn utlovas.

Jo, – det är så att maximal inverkan på proteinet fås först vid ett senare utvecklingsskede i axgången men om man inte ofta går i kyrkan så att kontakterna uppåt fungerar väl, – och därmed kanske också till vädrets makter, så är det viktigast att utnyttja utlovade regn redan när vetena just går i ax.

Ett för långt, taktikerat väntande kan leda till det att den spridda gödseln inte får något lösande regn på sig under en lång tid. Då försvinner en hel del av tilläggsgödslingens verkan.

En tidigare given tilläggsgödsling ger dessutom tillägg också på skördemängden vilket är värdefullt eftersom prisskillnaden mellan bröd- och fodervete ibland varit minimal, – det är tyvärr långt kilomängden/ha som gäller!

Denna sida är uppdaterad den 11.6.2021 av Jan Grönholm, NSL