Hotande angrepp av inhemska havrebladlöss torde inte vara på kommande!

På de häggkvistar som vi och våra kollegor samlade in på Finlands spannmålsodlingsområden understeg förekomsten av levande övervintrande ägg, för första gången på länge, gränsen för hot om angrepp, – risken är låg i hela landet!

Kom dock ihåg att eftersom vi är belägna så nära kusten är vi trots det alltid utsatta för risken för att drabbas av med vindarna hitförda löss, – följ med situationen.

Det kan vara bra att ha ett grundlager av bekämpningsmedel mot lössen hemma för säkerhetsskull!

 
Denna sida är uppdaterad den 29.5.2017 av Jan Grönholm, NSL