I år är det möjligt att bärga skörd på grönträdor som utgör EFA-areal

Följande text är tagen direkt från Mavis hemsidor:

 

Torkan har drabbat vallar och betesmarker. På grund av de exceptionella omständigheterna kan jordbrukarna redan före mitten av augusti bärga skörd på grönträdor som anmälts som ekologisk fokusareal (EFA) och använda grönträdorna som betesmark. Enligt villkoren för förgröningsstöd får jordbruksverksamhet inte bedrivas på EFA-trädor under perioden 1.1–15.8. Utgående från diskussioner med kommissionen är det under vissa förutsättningar möjligt att avvika från villkoren. Landsbygdsverkets linje är att jordbrukare som anmäler torkan som force majeure (oöverstigligt hinder) inte straffas genom minskat förgröningsstöd i år, om de bärgar skörd på EFA-grönträdor eller använder sådana trädor som betesmark.

 

Anmäl force majeure till kommunen

 

Skyldigheten att ha ekologisk fokusareal gäller gårdar i Egentliga Finland och Nyland samt på Åland. Att bärga skörd på EFA-grönträdor är möjligt, när den foderskörd som gården producerar är på väg att bli betydligt mindre än normalt på grund av torkan. Undantaget omfattar också växtodlingsgårdar. Alla andra EFA-villkor ska emellertid iakttas.

 

En gård som utnyttjar undantaget ska underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten om att det är fråga om force majeure och exceptionella omständigheter på grund av torka. Anmälan ska göras skriftligen inom 15 arbetsdagar efter att det blev möjligt att göra den. Till anmälan ska jordbrukaren foga noggranna uppgifter om de omständigheter som har föregått anmälan, t.ex. regnmängderna. Anmälan ska innehålla arealerna för de grönträdesskiften som jordbrukaren har för avsikt att bärga skörd på eller använda som betesmark. I anmälan ska jordbrukaren också motivera behovet av att bärga skörd på arealen eller använda den som betesmark.

Force majeure och exceptionella omständigheter granskas från fall till fall i kommunerna.

 

Mer information: Mavis meddelande 8.6.2018

 

Ytterligare information för stödsökande:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information vid Mavi:

Förgröningsstöd Överinspektör Mirka Holmén 0295 31 2501

 

Denna sida är uppdaterad den 19.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL