I år finns det mera gnagare än under tidigare år, – speciellt sorkarnas antal har ökat oroväckande!

Rikligt med sork för dels med sig risker för skogsskador men också klart ökad risk för smitta av sorkfeber. Var noggrann med att använda handskar och ett tillräckligt tätt andningsskydd vid utsatta riskarbete s.s. städning av torken och vedarbeten!

Vanligen räcker filter som klassificerats med P2 till för de flesta jobb inom jordbruket men under sorkår måste man använda ett tätare filter.

Ett ”sorkfebersäkert” andningsskydd skall ha klassificeringen P3 och man bör för säkerhets skull hålla sig till filter som tillverkats av kändare firmor. Var också noggrann med anpassningen av filtret när det sätts på plats så att man får det att täta möjligast bra!

Det går också i år en del rykten om vad man kan/får vidtaga för kemiska bekämpningsåtgärder mot hotande gnagare. Det är sant att ”vanliga konsumenter” inte mera får köpa möss- och råttgift vilket högst troligt kommer att föra med sig ökade problem med gnagare.

Men på de flesta jordbruk torde det inte uppstå några problem. En jordbrukare som har en godkänd växtskyddsexamen har rätt att köpa in bekämpningsmedel mot gnagare för eget bruk. Försäljaren kräver ofta att intyg visas upp.

Kom också ihåg att anteckna preparattyp, inköpsdatum och mängd, utplaceringsdatum och borttagningsdatum för använda medel eftersom detta nuförtiden krävs!

 

Denna sida är uppdaterad den 3.12.2019 av Jan Grönholm, NSL