I år gäller det verkligen att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs i Västankvarn Försöksgårds laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har för en gångs skull haft en stigande trend under den senaste tiden så det gäller att följa med priserna! Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja utan att först noggrant kolla var man kan få det högsta priset. Det gäller alltså att ha klara siffror till hands beträffande kvaliteten!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Labbet levererar analyssvaren som e-post eller som textmeddelande.

Nu finns den senaste listan gällande prisuppgifter för analyser gjorda av labbet på Västankvarn Försöksgård införda på Sällskapets hemsida, – gå till: www.nsl.fi , under balkens ”Försök” finns ”Spannmålsanalyser” och där hittar du prisuppgifterna!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.8. 2018 av Jan Grönholm, NSL