I år igen gäller det att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs i Västankvarn Försöksgårds laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har tyvärr hållit sig på en rätt låg nivå och vissa kvaliteters pris har dessutom ännu sjunkit.

Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja till hur lågt pris som helst utan utreda möjligheterna till även längre tids lagring – därför är det av stor vikt att veta kvaliteten på sin skörd.

Inlämningslådan finns nu vid ytterdörren till den nya hallen bakom den gamla, adress Västankvarnvägen 444. Man kan också skicka prover per post med ”Till dörren”-paket på adressen Västankvarn Försöksgård, Västankvarnvägen 446, 10230 Ingå st.

Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett för hela partiet representativt sätt och förpackat i en tättslutande plastpåse om också fukthalten skall analyseras. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Labbet levererar analyssvaren som e-post eller som textmeddelande beroende på hur du vill ha det.

Nu finns den senaste listan gällande prisuppgifter för analyser gjorda av labbet på Västankvarn Försöksgård införda på Sällskapets hemsida, – gå till: www.nsl.fi , under balkens ”Försök” finns ”Spannmålsanalyser” och där hittar du prisuppgifterna! Fjolårets priser gäller fortsättningsvis tills annat meddelas.

 

Denna sida är uppdaterad den 1.9. 2020 av Jan Grönholm, NSL