I år igen gäller det att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs i Västankvarn Försöksgårds laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har tyvärr djupdykt sedan vinterns priser och priset på t.ex. råg är nu på en oförsvarligt låg nivå! Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja till hur lågt pris som helst utan utreda möjligheterna till även längre tids lagring – därför är det av stor vikt att veta kvaliteten på sin skörd.

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Labbet levererar analyssvaren som e-post eller som textmeddelande.

Nu finns den senaste listan gällande prisuppgifter för analyser gjorda av labbet på Västankvarn Försöksgård införda på Sällskapets hemsida, – gå till: www.nsl.fi , under balkens ”Försök” finns ”Spannmålsanalyser” och där hittar du prisuppgifterna! Fjolårets priser gäller fortsättningsvis tills annat meddelas.

 

Denna sida är uppdaterad den 16.8. 2019 av Jan Grönholm, NSL