I dag har det har varit en dag med högsommarvärme som nu följts av en fin, varm och lugn kväll men det är inte bara vi som njuter!

I dag har temperaturen på många håll på Sällskapets område uppgått till nära 25 grader och nu ännu långt in på kvällen är det varmt. Å ena sidan är det ju en skön höstkväll vi får uppleva men å andra sidan utgör det varma och lugna vädret ypperliga förhållanden också för fritflugorna!

På många håll har gränsen på fem fritflugor per fälla per dygn överskridits rejält och snabbt under de senaste dagarna så det gäller nu att noggrant observera sina spirande höstsädsbroddar! På en del håll har man noterat många tiotal fritflugor per dygn!

 Om vädret fortsätter varmt bör limfällor sättas ut i höstsädsfälten genast då brodden börjar komma upp! Limfällor torde finnas att köpa hos centralaffärerna eller kan beställas från bl.a. Biotus. OBS! Limfällorna bör sättas ut lite ovanför höjden på brodden, – inte för högt!

Om man har lagt ut gula limfällor så bör man ta med sig ett förstoringsglas som vapen då man beger sig på fritflugsjakt eftersom fritflugorna är små, bara 2-3 mm. Med hjälp av förstoringsglaset är det lättare att se den för fritflugor typiska blanksvarta kroppen bakom det tydligt avskilda huvudet med svagt rödskiftande ögon. Kom ihåg att genast efter bekämpningen sätta ut nya limfällor för att följa upp om åkern hålls fritflugsfri. I fällorna kan man hitta också andra flygfän ss. 3-4 mm långa ljusbeigefärgade stritar och spröda små Hessenmyggor.

Riskerna för skador av fritflugor är stora så länge temperaturen är > 12 – 15 grader och detta betyder att också senare sådd råg och även höstvete kan bli utsatta för skaderisker om vädret fortsätter att vara varmt!

Bekämpningen av de omkringflygande, äggläggande fritflugorna skall ske vid grödans 1-2 bladstadie med tillräcklig dos pyretroider och riskerna är över först då grödan nått 3 blad.

Det betyder att vid fortsatt massförekomst kan det komma att behövas flera bekämpningar speciellt om uppkomsten varit ojämn! Av fritfluglarven skadade höstsädsplantor får ett speciellt utseende med försvagat/dött huvudskott och överdriven bestockning. Vid massförekomst kan dock hela plantan dö!

Följande medel är godkända för bekämpning av fritflugor:

  • Decis Mega 0,15 – 0,2   l/ha
  • Karate Zeon 0,075 – 0,1 l/ha
  • Kestac/Fastac 0,6 – 0,8    l/ha
  • Sumi Alpha       0,4       l/ha
  • Cyperkill 500 EC       0,05     l/ha.

Ibland händer det att jordbrukare ringer och säger att ”det blåser och regnar så att man inte kommer ut och bekämpa fritflugor”, – det är i sådana förhållanden dock inte någon större fara på färde eftersom inte heller fritflugorna kan vara så aktiva då!

Denna sida är uppdaterad den 10.9.2019 av Jan Grönholm, NSL