I kväll har det har varit en fin, varm och lugn kväll men det är inte bara vi som njuter!

I dag har temperaturen på många håll på Sällskapets område hållit sig kring 18-20 grader långt in på kvällen. Å ena sidan är det ju en skön höstkväll vi får uppleva men å andra sidan utgör det varma och lugna vädret ypperliga förhållanden också för fritflugorna!

På många håll har i dag gränsen på fem flugor per fälla per dygn överskridits rejält redan på några timmar så man kan nog tala om en massförekomst av fritflugor så det gäller nu att noggrant observera sina spirande höstsädsbroddar!

 Limfällor skall i nu rådande läge sättas ut i höstsädsfälten genast då brodden börjar komma upp! Limfällor torde finnas att köpa hos centralaffärerna eller kan beställas från bl.a. Biotus.

Om man har lagt ut gula limfällor så bör man ta med sig ett förstoringsglas som vapen då man beger sig på fritflugsjakt eftersom fritflugorna är små, bara 2-3 mm. Med hjälp av förstoringsglaset är det lättare att se den för fritflugor typiska blanksvarta kroppen bakom det tydligt avskilda huvudet med svagt rödskiftande ögon. Kom ihåg att genast efter bekämpningen sätta ut nya limfällor för att följa upp om åkern hålls fritflugsfri. I fällorna kan man hitta också andra flygfän ss. 3-4 mm långa ljusbeigefärgade stritar och spröda små Hessenmyggor.

Riskerna för skador av fritflugor är stora så länge temperaturen är > 12 – 15 grader och detta betyder att också senare sådd råg och även höstvete kan bli utsatta för skaderisker om vädret fortsätter att vara varmt! Prognoserna för de närmast fem dagarna förutspår nu varmt väder med temperaturer mellan 15 – 20 grader dagtid!

Bekämpningen av de omkringflygande, äggläggande fritflugorna skall ske vid grödans 1-2 bladstadie med tillräcklig dos pyretroider och riskerna är över först då grödan nått 3 blad.

Det betyder att vid fortsatt massförekomst kan det komma att behövas flera bekämpningar speciellt om uppkomsten varit ojämn! Av fritfluglarven skadade höstsädsplantor får ett speciellt utseende med försvagat/dött huvudskott och överdriven bestockning. Vid massförekomst kan dock hela plantan dö!

Följande medel är godkända för bekämpning av fritflugor:

–          Decis Mega                                                                              0,15 – 0,2   l/ha

–          Karate Zeon                                                                             0,075 – 0,1 l/ha

–          Kestac/Fastac                                                                           0,6 – 0,8    l/ha

–          Sumi Alpha                                                                                    0,4       l/ha.

 

Denna sida är uppdaterad den 6.9.2018 av Jan Grönholm, NSL