I nästa vecka torde vädret slå om och bli kallare vilket tyvärr brukar medföra tilltagande invasion av gnagare, – vad göra?

Det går en hel del rykten om vad man kan/får vidtaga för kemiska bekämpningsåtgärder mot hotande gnagare. Det är sant att ”vanliga konsumenter” inte mera får köpa möss- och råttgift vilket högst troligt kommer att föra med sig ökade problem med gnagare.

Men på de flesta jordbruk torde det inte uppstå nya problem. En jordbrukare som har en godkänd växtskyddsexamen har dock rätt att köpa in bekämpningsmedel mot gnagare för eget bruk.

Kom dock ihåg att anteckna preparattyp, inköpsdatum och mängd, utplaceringsdatum och borttagningsdatum för använda medel!

 

Denna sida är uppdaterad den 13.11.2018 av Jan Grönholm, NSL