I sista minuten har tiden för inlämnandet av åkerjordens kvalitetstest förlängts.

Eftersom det förekommit störningar i i Mavis e-tjänster fredagen den 27.4. har tiden för inlämnandet av kvalitetstestet förlängts till den 3.5.2018 kl. 23:59.

Lämna dock inte inlämnandet till sista minuten eftersom störningar kan uppstå igen!

 

Denna sida är uppdaterad den 30.4.2018 av Jan Grönholm, NSL