INFO om förändringar i NSL:s bokföringsservice

Från och med 1.7.2024 har Nylands svenska lantbrukssällskap (NSL) gått ut från Bokföringssällskapet i Finland Ab. Trots det kommer NSL som förut att erbjuda service i bokföring- och skattedeklaration främst för lantbrukskunder. Nytt är att fakturering etc sker i egen regi.

OBS! För DIG som kund betyder detta inga synbara förändringar och Du behöver inte vidta åtgärder. Den enda förändringen är att fakturan kommer direkt från NSL.

Till kännedom så har vi även utökat vår personal i Borgå genom att merkonom Patric Forsblom anslutit sig till vårt Team. Därmed har vi möjlighet att erbjuda service åt fler kunder!

Ifall Du har frågor eller kommentarer så tag kontakt på dessa kontaktuppgifter:

Ingå kontoret, Västankvarnvägen 384

Carina Lindström                                 
050 563 6670

Borgå kontoret, Alexandersgatan 7

Annika Nystén                                      
044 089 8044

Estelle Hildén-Lindberg
044 989 8040

Patric Forsblom                                   
050 473 0690

Helsingfors kansli, Elisabetsgatan 21 b 8

Krister Hildén                                       
040 554 3094

Axel Falck                                             
050 304 9144

Henrik Lassas                                       
0400 860 633