Info till djurgårdarna

Texten uppdaterad 30.3.2022

Djurregistren ska vara i ordning senast 31.3.

Vi står inför ett komplicerat år då det gäller EU´s djurbidrag och det är beklagligt att ändringar sker nu med kort varsel medan vi ännu är inne i den gamla stödperioden. Följande info har Livsmedelsverket meddelat i sitt senaste pressmeddelande (23.3.-22):

Det är viktigt att registeruppgifterna om djur är uppdaterade i slutet av mars – fel i uppgifterna hindrar erhållandet av djurbidrag

I de förnyade villkoren för EU:s djurbidrag är det särskilt viktigt att registeruppgifterna är uppdaterade. Referensdagen, dvs. 31.3.2022, avgör vilka djur man kan få djurbidrag för i år. Gårdarna som ansökt om djurbidrag måste senast 30.3 kontrollera att registeruppgifterna om djuren är korrekta.
Om det finns fel i registeruppgifterna efter 30.3 går det inte att få bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor eller hongetter för ett djur i år.

Rådgivarens kommentar => Detta innebär att det är speciellt viktigt att få möjliga ändringar gjorda sista dagarna i mars, t.ex. användningssätt, kön och ras ska vara rätt i registret senast 30.3. om djuret ska berättigas till stöd detta år.
För kalvar gäller fortsättningsvis 7 dagar för anmälan om födelse, korrigering av kön, ras etc och ett djur som föds efter referensdagen får även stöd i år från den dag då djuret uppfyller ”stödåldern”, för tjurar t.ex. 6 månader. På denna punkt blev det inte så strängt som det befarades från början.
Gör alltid registeranmälningarna om djur (anmälan om djur som fått avkomma, anmälan om ankomst och utmönstring) inom sju dagar från händelsen.
Ett undantag är anmälningar om tackor som lammat och getter som fått killingar. De ska göras inom tre månader (Observera 90 dagar, tidigare hade man 180 dagar på sig med denna anmälan!) från händelsen.

Referensdagen 31.3 låser registeruppgifterna om ett djur för hela 2022. Om anmälningarna om ankomst eller utmönstring eller uppgifterna om ras, kön eller användningssätt för ett djur ändras efter referensdagen, betraktas det som ett fel som gjorts av sökanden. Om djurets uppgifter ändras går det inte att få djurbidrag för djuret i år. Ändringen leder också till påföljder för den som ansöker om bidrag.
De förnyade djurbidragen kunde sökas i e-tjänsten Vipu 10.2–3.3. Cirka 7 300 djurgårdar ansökte om bidrag.

Om ni känner er osäkra på hur det nya systemet fungerar, ta kontakt med vår husdjursrådgivare Bodil Lindqvist eller andra kollegor i vårt team: NSL Personal

Mer information på Livsmedelsverkets hemsida:
Nyhetsbrev till djurgårdarna 23.3.2022
Stödsystemet för djurbidrag ändras

Det nya nötkreatursregistret tas i bruk den 27 april

Märkningen och registreringen av nötkreatur tar ett efterlängtat digitalt språng då Livsmedelsverket tar i bruk det nya nötkreatursregistret den 27 april, det skrivs i Livsmedelsverkets pressmeddelande 16.3.-22. Framöver kan djurhållarna lämna lagstadgade anmälningar om födsel, död, försäljning, inköp och förflyttning av nötkreatur med Livsmedelsverkets avgiftsfria e-tjänst. Samtidigt slopas de gamla anmälningsblanketterna av papper.

Det nya nötkreatursregistret finns efter ibruktagandet på adressen: https://nauta.ruokavirasto.fi.
Man loggar in i e-tjänsten via identifieringstjänsten suomi.fi och för inloggning behöver man bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Se till att fullmakterna som behövs är i ordning!

Suomi.fi-fullmakterna ska ges senast den 25 april för att lämnandet av anmälningar och bläddrandet bland uppgifterna ska kunna fortsätta utan avbrott efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk.
Mer info här: Suomi.fi-fullmakter i det nya nötkreatursregistret

Serviceavbrott 21.4.-27.4.

Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret föregås av ett serviceavbrott som börjar den 21 april klockan 8.00 och upphör i och med att det nya registret tas i bruk den 27 april. Det gäller att göra alla eventuella anmälningar och öronmärkesbeställningar innan avbrottet börjar. Om tidsfristen för lämnandet av en anmälan infaller under serviceavbrottet, kan anmälan under den tiden lämnas på en blankett via e-post eller brevpost.

Nötkreatursregistrets kundservicetelefon eller e-tjänster, såsom Min gård eller Anelma, är inte heller tillgängliga under serviceavbrottet.

MER INFO:
Infobrev till producenter om det nya nötkreatursregistret
Projektet Det nya nötkreatursregistret