Insektskador i spannmålsfält

Det förekommer i år lokalt en hel del gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor i många spannmålsfält. Insekter är bovarna.

Speciellt om man tittar nedåt i vårsädsbestånd kan man på många håll hitta en hel del bortgulnade/gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor.

Om plantans huvudskott dött rätt tidigt på 2-4-bladstadiet torde skadegöraren vara larven av fritfluga. Det döda huvudskottet lossnar lätt om man drar i plantan och är tydligt trasigt avätet. En ökad bildning av sidoskott brukar kompensera bortfallet av huvudskottet men det kräver tillräckligt med fukt…

Liknande skador kan också uppstå pga. knäpparlarver speciellt om förfrukten varit mångårig vall. Larven kallas också mässingsmask vilket rätt bra beskriver dess utseende.

Om bara flaggbladet gulnar kan skadan bero på tidigare angrepp av trips. Trips är små, ca knappt 1 mm breda och ca 2-3 mm långa, beige eller svarta skadedjur.

Alla dessa skador har skett tidigare och bekämpning är inte mera aktuell.

Det kan också förekomma gnagskador i form av vita strimmor mellan bladnerverna ofta uppe på flaggbladet och då är sädesbladbaggens larv den skyldiga. Om larven ännu är kvar på bladet ser den ut som en mörk, snigelaktig, slemklimp eftersom den samlar sin avföring runt sig. Vid massförekomst som börjar hota flaggbladens gröna yta kan bekämpning med Pyretroider behövas. Hotande angrepp förekommer ofta bara områdesvis på fälten.

Symptom förorsakade av fritflugan kan påminna om symptom orsakade av bladbaggen (fi. varsikirppa, EJ samma sak som sädesbladbagge). Bladbaggen kan förorsaka skador senare in i säsongen än fritflugan.

Denna sida är uppdaterad den 30.6. 2022 av Jan Grönholm, NSL