Inte bara hettan och torkan plågar grödorna utan nu lokalt även frost.

De redan från förut stressade grödorna har under förra veckan stressats ytterligare av frost. Natten till förra veckans torsdag mättes på väderstationen i Västankvarn -3,5 grader och i Stor Sarvlax -1,5 grader.

Eftersom markytan på åkrarna nu är väldigt torr skyddas inte grödorna mot frost av värmestrålning underifrån. Speciellt låglänta, mullrika åkrar har varit känsliga och rikligt med växtrester i ytan har ytterligare isolerat mot markens värme.

På Sällskapets område har skador konstaterats åtminstone på korn, oljeväxter och bondbönor. Plantor vars tillväxtpunkt inte skadats torde klara sig och spannmål brukar, under normala förhållanden, komma igen även efter en rätt svår nedfrysning. Frostskador i spannmål syns oftast som vita bladspetsar men också som vita, 0,5 – 1 cm breda vita ränder tvärs över bladen.

Skadade växter är känsliga för sprutskador så man bör inte utföra bekämpningar före eller efter frostnätter!

 

 Denna sida är uppdaterad den 11.6.2018 av Jan Grönholm, NSL