Isbränna hotar höstgrödor på planare åkrar!

Under de senaste dagarna har snötäcket smält med god fart på grund av rikliga regn i kombination med nära på 40 graders höjning av temperaturen! Flera väderrapporter utlovar dock kyligare väder nästa vecka och då är risken stor för att smältvattnet fryser till i planare åkrars svackor! Försök om möjligt leda bort överloppsvatten från åkrarna för att minska riskerna!

Denna sida är uppdaterad den 28.1.2016 av Jan Grönholm, NSL