Jag vill inte måla f-n på väggen men en hel del hot ligger i luften….

På vallsidan är foderbristen nu akut, – se till att bjuda ut lämpliga vallar för skörd åt husdjursgårdarna NU! Tyvärr har vi inte ännu något beslut vad gäller undantagsmöjligheten att få skörda också EFA-trädor. I nu rådande läge får EFA-areal tas i jordbruksanvändning = skördas först efter den 16.8. men undantagslov lär ha sökts från EU så vi får hoppas att förnuftet segrar i stället för byråkratin! FÖLJ MED LÄGET!

Toppskördarna på spannmålssidan är nog definitivt förlorade även i många välgrodda fält, – på många håll också medelskördarna! Även om grödorna grott så lider dessa nu svårt i torkan speciellt på lerjordarna,- i torkan fungerar inte N-tillförseln och grödorna börjar gulna.

På många håll pressas fysiologiska skador nu fram, missta inte dessa för svampsjukdomar för läget för svampsjukdomar är nu för torrt i de allra flesta fall! Fläckarna kan synas som fräknar och/eller fingeravtrycksliknande brunfärgningar på bladen.

Även om vi snart skulle få ordentliga regn så hjälper det inte fullt ut ens i de bättre fälten eftersom axanlagen och bestockningen bestäms i rätt tidigt skede, – i torra förhållanden med näringsbrist blir axanlagen och bestockningen ohjälpligen begränsade. Även om axanlagen är hyfsade behövs det regn för att axen senare skall fyllas. Avgörande är hela tiden tillgången till vatten.

En annan sak som väcker oro är gårdarna tillgång till bra utsäde i vår. Ojämnt grodda åkrar producerar ojämnt mognande skörd. Packerierna sålde i våras ut de sista säckarna från de bakersta skrymslena så reserverna är små! Planera redan nu från vilka åkrar du tänker ta utsäde och satsa fullt ut på dessa.

Oljeväxterna skulle behöva regn för en bra blomning, – man brukar säga att om de blommar i en vecka kan skörden bli ett ton, om de blommar två veckor så kan skörden nå upp mot två ton och om de blommar tre veckor så kan man vänta en toppskörd, – avgörande är igen tillgången på vatten!

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2018 av Jan Grönholm, NSL