Jag vill inte måla f.. på väggen men….

Vädret kan ju alltid slå om och bli klart varmare och soligare och då är denna varning kanske obefogad! Men jag tycker att det nu är på sin plats att påpeka att kurvan för värmesumman för år 2015 i mycket oroande grad påminner om kurvan för 1987! Det året mognade inte senare sått vete till brödsäd trots att tröskningen pågick in i november!

 

Vårsådden blev i år blivit mycket utdragen och den fortsatte ända in i juni. Den rikliga nederbörden har fått många, speciellt kornfält, att gulna vilket ytterligare skjuter fram mognaden.

 

I det läget som råder nu i år lönar det sig att koncentrera satsningarna på höstvete, på de grödor som såtts i april eller i början av maj, de måttligt sena grödor som inte lidit desto värre av vätan och som har etablerat sig som bestånd med hyfsad skördepotential!

 

Det gäller nu att noggrant ta sig en funderare på om sent sådda bestånd och sena sorter över huvud taget säkert hinner mogna om man i sent skede sätter in tilläggskvävegödsling eller sent svampbekämpar med större doser Strobiluriner!

 

Eftersom gulrost och DTR kan hota vetebestånden, kornets bladfläcksjuka kornen och rödmöglet alla senare mognande bestånd bör man ändå försöka skydda tidigare sådda, växtkraftiga bestånd men doseringen av preparat av Strobilurintypen får inte bli för hög! V.g. se inlägget från 30.6.!

 

 

Denna sida är uppdaterad den 13.7.2015 av Jan Grönholm, NSL