Juridiska tjänster från NSL

Från och med oktober har vi anställt juristen Mikaela Strömberg-Schalin för att arbeta på deltid hos Lantbrukssällskapet. I första hand handlar det om lantbruksjuridik, t.ex vid generationsskiften,  men också privaträttsliga frågor som testamenten, äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakter etc. Tillsvidare är anställningen på deltid och Mikaela nås i första hand på torsdagar då hon i regel håller kontorsdag. Hennes tel.nr är 041 731 4302 och e-post mikaela.stromberg@nsl.fi.

-Vi hälsar Mikaela varmt välkommen till vårt team!