Kålbladstekelns glupska larv

Lokalt har det nu hittats skador på höstoljeväxters blad förorsakade av Kålbladstekelns glupska larv. Kålbladstekellarver förekommer i två generationer, – en som angriper våroljeväxter i juni-juli och en som angriper höstoljeväxter från augusti tills frosten kommer.

Den vuxna, äggläggande stekeln liknar en fluga som är 6-8 mm lång med orangegul bakkropp. Huvudet är svart med mörka antenner. Lokalt har det för 1-2 veckor sedan funnits riklig förekomst av omkringflygande vuxna kålbladsteklar.

Själva larven, som kläcks ca en vecka efter äggläggningen, är först ljust grågrön och ca 2 mm lång och är rätt svår att upptäcka. Men efter 3 – 4 veckor har de växt till 15 – 17 mm:s längd, är mörkgrå med sammetssvart rygg och en ljusare strimma på vardera sidan.

Äggen läggs i allmänhet på bladens undersida och den nykläckta larven äter inte skador genom hela bladet utan ger bara gnagskador på undersidan. När larven växt till sig äter den hål igenom bladen, – till sist finns bara bladnerverna kvar om förekomsten av larver är större. Larverna kan i våroljeväxter angripa också skidorna och då kan i värsta fall bara skidornas mellanvägg lämnas kvar.

Bekämpningströskeln är en larv i genomsnitt per planta och hotet är störst om plantorna är små och beståndet tvinväxer.

Bekämpning sker med pyretroider, – i våroljeväxter bekämpas kålbladstekeln ofta i samband med en tidigare bekämpning av rapsbaggar.

Denna sida är uppdaterad den 23.8.2023 av Jan Grönholm, NSL

——————————————————
Vuxen kålbladstekel (bilder Britt-Marie Olin, NSL):

Skador av kålbladstekelns larv, bilder Britt-Marie Olin och Mikael Fröberg, NSL Försök:

Kålbladstekelns larv (bildkälla www.jordbruksverket.se):