Kålmalarnas larver frossar på oljeväxternas blad i många oljeväxtfält!! Gå ut och kontrollera dina oljeväxtfält NU!!

Under den gångna veckan har det i många oljeväxtfält kläckts massor av glupska kålmalslarver som nu äter av bladen så att nya, hotande håligheter uppstår!

När vädret igen blivit varmare är också kålmalarna aktiva, både nykläckta larver och omkringflygande, äggläggande honor. OBS!! Rapsbaggebekämpningen skall inte under nu rådande kålmalrika förhållanden lämnas ogjord bara för att rapsbaggarnas antal verkar måttligt! En bekämpning av rapsbaggarna brukar vanligen också bekämpa kålmalarna men under kålmalrika år som i år kan det behövas flera bekämpningar, – märk dock:  OBS!! INTE i blommande bestånd! Passa på och bekämpa just före blomningen börjar!

 

Denna sida är uppdaterad den 21.6.2016 av Jan Grönholm, NSL