Klar risk för angrepp av rödmögel i axen i år!

Risken för angrepp av rödmögelsvampar = Fusariumsvampar ökar klart om vädret fortsätter att vara regnigt och fuktigt vid tiden för axgång! För att bromsa dessa svampar, och därmed av dem senare bildade mögeltoxiner, gäller det att tajma bekämpningen rätt! Den mest gynnsamma tidpunkten för dessa svampars angrepp är vid spannmålens blomning vilken för kornets del inträffar nästan genast vid axgång och för vete och havre en tid efter axgången.

Störst är riskerna för rödmögel om vädret fortsätter regnigt och fuktigt ett par veckor efter blomningen! Därför är det viktigt att man väntar tillräckligt länge med svampbekämpningen så att den utförs vid begynnande blomning, att den utförs med mot rödmögel effektiva medel och med tillräckligt hög dos!

Rödmögel sprids via växtrester och utsäde och faktorer som ökar risken för svårare angrepp och därmed också ökad risk för mögeltoxiner är bl.a.:

användningen av osorterat och obetat utsäde

-val av sena och stråsvaga sorter

-ensidig växtföljd

-odlingsmetoder där rikligt med växtrester finns på ytan

-långsam nedtorkning av den skördade spannmålen under 14 %.

Kom ihåg att det finns maximala gränser för förekomsten av rödmögeltoxiner både för bröd och fodersäd! Tag inga risker utan behandla riskpartier skilt från fullgod vara i höst!

Denna sida är uppdaterad den 13.7.2015 av Jan Grönholm, NSL