Kolla eventuella lokala angrepp av fritfluglarver främst i de tidigt sådda, obekämpade, rågfälten.

Det varma vädret, speciellt veckoslutet 13. – 14.9. gjorde att fritflugorna stortrivdes. Då vi kring den tidpunkten kollade utplacerade limfällor förekom mycket rikligt med fritflugor överallt!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och speciellt i västra Nyland uppgick antalet på ett dygn till > 100st/fälla så man kunde i år tala om en verklig massförekomst!

I allmänhet verkar effekten av en Pyretroid-bekämpning i rätt tid, dvs. i 1-2-bladsstadiet, ha tagit på bra och bara i enstaka fall måste bekämpningen ha upprepats.

De hårdast drabbade rågbestånden dog ut helt i fjol eller led svårt med vissnande/slokande blad. Dylika svåra angrepp är till all tur mycket ovanliga i våra områden och de förekommer främst under speciellt varma höstar i fält som såtts onödigt tidigt dvs. ofta före 20.8.!

I senare sådda fält framträder skadorna av fritflugorna främst med typiska bortgulnande huvudskott åtföljt av ”överdriven” kompensering med sidoskott.

Inrapportera gärna svårare angrepp och effekter av utförda bekämpningar till din lokala rådgivare!

Denna sida är uppdaterad den 9.10.2014 av Jan Grönholm, NSL