Kom ihåg att analysera ditt utsäde i tid! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium.

Inlämningslåda finns vid den nya hallens ytterdörr. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat + betat + tkv uppgår nu till 50 € + mvs. Om labbet skall sortera för att få representativ tkv tillkommer 10 € + mvs.

Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

 

Denna sida är uppdaterad den 19.1.2021 av Jan Grönholm, NSL