Kom ihåg att analysera ditt utsädes grobarhet! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium till konkurrenskraftiga priser!

Inlämningslådan finns nu vid ytterdörren till den nya hallen bakom den gamla, adress Västankvarnvägen 444. Man kan också skicka prover per post med ”Till dörren”-paket på adressen Västankvarn Försöksgård, Västankvarnvägen 446, 10230 Ingå st.

Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett för hela partiet representativt sätt och förpackat i en tättslutande plastpåse om också fukthalten skall analyseras. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-posten, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat + betat + tkv uppgår nu till 50 € + mvs. Om labbet skall sortera för att få rätt tkv tillkommer 10 € + mvs.

Analyssvaren levereras som e-post. Kom ihåg att grobarhetsprovet tar ca två veckor att få färdigt även utan rusning.

 

Denna sida är uppdaterad den 20.3.2020 av Jan Grönholm, NSL