Kom ihåg att användningen av växtskyddsmedel är förbjuden på ekologisk fokusareal, EFA-areal!

Förbudet gäller trädor och N-fixerande grödor som anmälts som EFA-areal. Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel och det gäller från 1.1. på redan etablerade grödor och från sådd till skörd dock minst fram till 31.8. för grödor som såtts i år.

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2018 av Jan Grönholm, NSL