Kom ihåg att det i år igen har beviljats ett undantagstillstånd från Tukes för användandet av Neonikotinoider som betningsmedel för våroljeväxter denna vår, 2017!

Tukes har igen gett tillstånd för att denna vår, 2017, få beta våroljeväxter med Neonikotenoiderna Elado FS 480 och Cruiser OSR! Orsaken till beviljandet är att det inte finns andra effektiva, ersättande betningsmedel eller metoder som skulle säkerställa effekten mot jordloppor.

Detta är glädjande med tanke på intresset för att i årets odlingsplan ta med odling av våroljeväxter. De utgör ett välkommet avbrott i ensidig spannmålsodling vilket klart framkom i angreppsnivåerna av svampsjukdomar i somras!

Det är också bra att beslutet igen kom i god tid så att tillräckligt med betat frö hinner produceras tills vårsådden. Kom också ihåg att oljeväxterna, åtminstone hittills, omfattas av det högre bidraget för jordbruksgrödor och att vi med dem har flera alternativ att fylla reglerna för förgröningstödets krav på odling av flera grödor, – diversifieringskravet!

Kom dock ihåg att på fälten hålla 4-5 års uppehåll i oljeväxtodlandet för att minska riskerna för växtföljdssjukdomar! Bomullsmögel kan man hålla tillbaka genom att bekämpa kemiskt medan klumprot kräver många års uppehåll i odlandet av korsblomstriga växter för att fås uppbromsat!

Denna sida är uppdaterad den 14.2.2017 av Jan Grönholm, NSL