Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningarna för grödorna

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter, – bäst är det att göra dem efterhand så länge som åtgärderna är i färskt minne! Anteckna så- och gödslingsdatum samt slutligen använda mängder per ha. För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat med EXAKT rätt namn och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av effekterna av dessa för att motivera användningen av kemisk bekämpning! Anteckna tex. de tre vanligaste ogräsen och förekomsten av eventuella skadedjur i förhållande till rådande bekämpningströsklar.

Kom ihåg att redogöra för bekämpningen både på och ytter om eventuella grundvattenområden!

 

Denna sida är uppdaterad den 6.5. 2019 av Jan Grönholm, NSL