Kom ihåg att en gård som utnyttjat undantaget att bärga skörd från sina EFA-grönträdor före den 16.8. skall underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, Landsbygdskansliet, om att detta gjorts före den 20.8.!

Kom ihåg att en gård som utnyttjat undantaget att bärga skörd från sina EFA-grönträdor före den 16.8. skall underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, Landsbygdskansliet, om att detta gjorts före den 20.8.!

Det blev ju i år undantagsvis möjligt att skörda eller låta djur beta vallar på EFA-grönträdor före den 16.8. men notera att man, om så gjorts, skall man meddela om detta till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, Landsbygdskansliet, före den 20.8. Detta gäller alltså om man på sin gård utnyttjat undantaget och antingen själv skördat, låtit någon annan gård skörda eller djur gått på bete på EFA-grönträdor före nämnda datum. Man skall uppge vilka EFA-skiften och vilka arealer det gäller. V.g. Se exempel på blankett för anmälan nedan!

 

Denna sida är uppdaterad den 13.8. 2018 av Jan Grönholm, NSL