Kom ihåg att fylla i odlingsanteckningarna efterhand.

Fyll in odlingsanteckningarna efter hand så länge som åtgärderna är i färskt minne! Det är lättare så och då blir de erforderliga dokumenten uppgjorda.

För bekämpningarnas del skall det exakta namnet på använt bekämpningsmedel, datum, bruksmängd och, kom ihåg, också orsaken till varför kemisk bekämpning tillgripits antecknas!

 

Denna sida är uppdaterad den 29.5.2017 av Jan Grönholm, NSL