Kom ihåg att göra kvalitetstestet för åkerjord, – tiden börjar rinna ut!

Om du 2015 förband dig till Miljöersättning skall ett kvalitetstest av åkerjord vara uppgjort och inlämnat senast den 30.4.2018! Den kan göras på  Mavis blankett 480, på ProAgrias eller WebWisuns motsvarande blankett men bäst är det att göra kvalitetsbedömningen direkt i Vipun! Den hittas under ”Elektroniska tjänster”.

Syftet med kvalitetstestet av åkerjord är att bestämma markens biologiska och fysiologiska egenskaper och att bedöma markens beskaffenhet som helhet. Det som bedöms är bl.a. markens struktur, artrikedom och förmåga att binda vatten för att kunna bestämma behovet av dränering eller bevattning. Man vill också att man uppmärksammas på viktiga miljöfaktorer och vilka faktorer som påverkar åkerns kulturtillstånd och förmåga att bilda skörd.

Kvalitetstestet av åkerjord skall göras för alla basskiften > 0,5 ha som till markanvändningsformen är åker och vilka du besatt under ansökningsåret 2017. Om alla basskiften är < 0,5 ha skall kvalitetstesten göras på ett av skiftena.

Totalt bedöms 16 delområden per basskifte och bedömningsskalan går från 1 – 5, – nollor får inte ges och INGEN ruta får lämnas tom! Alla delegenskaper räknas ihop till ett medeltal som anger varje basskiftes helhetsbedömning.

OBSERVERA att EKO-gårdar skall sätta en 5:a vid bedömningen av mineralgödsling trots att ingen sådan ges!

 

Denna sida är uppdaterad den 28.3.2018 av Jan Grönholm, NSL