Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna!

Kom ihåg att slutföra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som också de senast utförda åtgärderna s.s. försäljningar är i färskt minne!! För bekämpningarnas del antecknas så- och gödslingsdatum, bekämpningsdatum, preparat och bruksmängd men kom också ihåg skörd och skördedatum samt eventuellt bearbetningssätt vilket behövs om man valt någon form av växttäcke!  KOM IHÅG ATT REDOGÖRA FÖR BEKÄMPNINGEN BÅDE PÅ OCH YTTER OM EVENTUELLA GRUNDVATTENOMRÅDEN!!

Denna sida är uppdaterad den 3.1.2014 av Jan Grönholm, NSL