Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling, (som alla som sysslar med yrkesmässig odling skall följa fr.o.m. 1.1. år 2014) så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av effekterna av dessa för att motivera användningen av kemisk bekämpning!

För att ha nytta av anteckningarna vid planerandet av nästa års odling lönar det sig att anteckna också bl.a. förekomsten av svårare svampsjukdomsangrepp, rotogräs och flyghavre.

KOM IHÅG ATT REDOGÖRA FÖR BEKÄMPNINGEN BÅDE PÅ OCH YTTER OM EVENTUELLA GRUNDVATTENOMRÅDEN!!

Denna sida är uppdaterad den 23.6. 2016 av Jan Grönholm, NSL