Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne!

För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat och bruksmängd. KOM IHÅG ATT REDOGÖRA FÖR BEKÄMPNINGEN BÅDE PÅ OCH YTTER OM EVENTUELLA GRUNDVATTENOMRÅDEN! Anteckna också om du tagit i bruk de nya reglerna för bekämpning intill vattendrag och i så fall vilka munstycken och avstånd till vattendrag som använts!

 ELY-Centralens granskningar har redan inletts. I år granskas ca 5 % av gårdarna men kom i håg att gårdens alla skiften granskas.

Denna sida är uppdaterad den 19.6.2014 av Jan Grönholm, NSL