Kom ihåg att göra upp den femåriga växtföljdsplanen så länge läget ännu är lugnt, – solen värmer redan!

Enligt reglerna för Miljöersättning skall alla göra upp en femårig växtföljdsplan omfattande åren 2015-2019 och denna skall undertecknad lämnas in i pappersformat eller e-post till den lokala landsbygdsbyrån senast den 2.5.2016!

Planen skall omfatta alla skiften som man odlar och i den skall ingå uppgifter om Jordbruksskiftenas namn, signum, areal och gröda för alla åren.

Enligt nu gällande regler måste växtföljdsplanen inte uppdateras eller följas under de kommande åren!

 

Denna sida är uppdaterad den 1.3.2016 av Jan Grönholm, NSL