Kom ihåg att kolla grobarheten på utsäde från fjolåret!

Pga. den i fjol under sommaren och hösten rätt rikliga förekomsten av flertalet svampsjukdomar, s.s. också av Fusarium förorsakat rödmögel, finns det i år all orsak att skicka in grobarhetsprov av årets tänkta utsäde och att då be om grobarhet också som betat.

Pris i Västankvarn laboratorium för grobarhet som obetat + betat + tkv uppgår hittills till 42 € + mvs. Om provet är osorterat och labbbet skall sortera det tillkommer 5 € + mvs.

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Ann-Sofie Lindholm i Tenala, hos Mikael Fröberg i Sjundeå och hos Bodil Lindqvist på Stor-Sarvlax. Ring före och kom överens om leveransen!

Denna sida är uppdaterad den 18.1.2017 av Jan Grönholm, NSL